Återvinningscentralen i Hjo bild1Återvinningscentralen i Hjo bild2Återvinningscentralen i Hjo bild3Återvinningscentralen i Hjo bild4

Hjo

Öppettider återvinningscentral:

Måndag - fredag 09.00-16.30 
Lördag 09.00-13.00

Återvinningscentralen är stängd alla aftnar och helgdagar utom Trettondagsafton och Valborgsmässoafton.

Återvinningscentralen hittar du på Timmervägen 1.

Hjo återvinningscentral är en anläggning för Grönt kort. Anmäl dig för utbildning på Gröntkortutbildning.

 

Innehavare av grönt kort kan besöka Hjo återvinningscentral under årets alla dagar mellan kl 07.00-21.00

Sortera säcken

Från och med 1 februari 2022 tackar vi nej till säckar på återvinningscentralen.

Allt avfall som du lämnar ska sorteras och lämnas löst i respektive avfallsbehållare. Vi tar inte emot osorterat avfall.

Undantaget är lättflyktigt material som till exempel sågspån, damm, aska eller invasiva växter. Prata med personalen om du vill lämna sådant avfall.

Varför gör vi detta?

Avfallet som lämnas på återvinningscentralen kan sorteras bättre. Det är ett stort problem att många lämnar sopsäckar där det gömmer sig elektronik, farligt avfall och förpackningar som går att återvinna. 

Några tips:

  • Sortera ditt avfall innan du åker till återvinningscentralen.
  • Använd bara säckar, lådor, påsar, kartonger eller kassar för att transportera avfallet
  • Packa bilen rätt. Det underlättar när du kommer till oss.

 

Fråga oss gärna på återvinningscentralen, vi finns för att hjälpa dig!