Återvinningscentralen i Karlsborg bild1Återvinningscentralen i Karlsborg bild2

Karlsborg

Mottagning av second hand-saker startar upp den 1 mars.

Öppettider återvinningscentral:

Måndag - fredag 09.00-16.30
Lördag 09.00-13.00

 

Återvinningscentralen är stängd alla aftnar och helgdagar utom Trettondagsafton och Valborgsmässoafton.

Återvinningscentralen hittar du på Tippvägen 12.
 

Karlsborg återvinningscentral är en anläggning för Grönt kort. Anmäl dig för utbildning på Gröntkortutbildning.

Innehavare av grönt kort kan besöka Karlsborg återvinningscentral under årets alla dagar mellan kl 07.00-21.00

Sortera säcken

Från och med den 1 februari 2021 tackar vi nej till säckar på Karlsborg återvinningscentral.

Allt avfall som du lämnar ska sorteras och lämnas löst i respektive avfallsbehållare. Vi tar inte emot osorterat avfall.

Undantaget är lättflyktigt material som t ex sågspån, damm, aska eller invasiva växter. Prata med personalen om du vill lämna sådant avfall.

Varför gör vi detta?

Avfallet som lämnas på Karlsborg återvinningscentral kan sorteras bättre. Det är ett stort problem att många lämnar sopsäckar där det gömmer sig elektronik, farligt avfall och förpackningar som går att återvinna. 

Några tips:

  • Sortera ditt avfall innan du åker till Karlsborg återvinningscentral.
  • Använd bara säckar, lådor, påsar, kartonger eller kassar för att transportera avfallet
  • Packa bilen rätt. Det underlättar när du kommer till oss.

 

Fråga oss gärna på Karlsborg återvinningscentral, vi finns för att hjälpa dig!

 

Med vänlig hälsning

Avfallshantering Östra Skaraborg