Symbol grön nyckel för app ÅVC grindöppning

App Grönt kort

Ovan ser ni symbolen för appen ÅVC Grindöppning.

ÅVC betyder återvinningscentral.