Avfallsnytt

Avfallsnytt är en informationsbroschyr som delas ut till hushållen två gånger per år. Den delas oftast ut tillsammans med reklamen. Om du har avsagt dig reklam så får du ändå Avfallsnytt, då den räknas som samhällsinformation.

På sidan hittar du samtliga nummer av Avfallsnytt.
Fr.o.m december 2020 finns Avfallsnytt i tillgänglighetsanpassat format.