Nulägesrapport covid-19

Vi kommer vid behov att uppdatera vår hemsida med information om nuläget rörande pandemin. Vi ber er därför hålla er informerade via denna sida.

Nulägesrapport från och med juli 2022

För närvarande rapporteras inga störningar varken i sophämtningen eller på våra återvinningscentraler.

Vi kommer fortsatt vidta säkerhetsåtgärder för att minska smittspridningen även om restriktionerna lättats. Detta för att värna om våra anställdas hälsa och välmående. Vi ber därför besökare på våra återvinningscentraler hjälpa oss att fortsatt hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma om du är sjuk.

Vid störningar kontaktar vi berörd kommun direkt.