Ändring av aviseringsrutin för slamtömning i Skara kommun

Från och med 1 april 2021 upphör avisering om slamtömning via brevutskick. Information om vilka områden vi tömmer kommer att aviseras via annons i lokaltidningen.

Tömningsschema för Skara finns även på hemsidan under enskilda avlopp.

De kunder som har fler än en tömning per år kommer att få tömt enligt överenskommet schema.