Karta med AÖS medlemskommuner

Om AÖS

Avfallshantering Östra Skaraborg är ett kommunalförbund med ansvar för insamling och behandling av hushållsavfall samt information, regelskrivning och planering av hushållsavfallets omhändertagande.

AÖS bildades den 1 januari 2000 av Hjo, Skövde och Tibro. Karlsborg anslöt sig till förbundet 2001, Töreboda 2005, Falköping 2008 och Skara 2014.
De senaste medlemmarna är Gullspång och Mariestad som anslöt sig till AÖS den 1 januari 2016.

 

På sidan hittar du vår förbundsordning och årsredovisning.