Direktion

Organisatoriskt liknar kommunalförbundet en kommun och styrs av en politiskt tillsatt förbundsdirektion. Varje kommun är representerad med en ledamot samt en ersättare. För kommunalförbund gäller offentlighetsprincipen och rätten att överklaga i samma omfattning som om verksamheten bedrevs i kommunens regi. Ledamöter för perioden 2019-2022 är följande:
  
Ordförande Skövde    Martin Odenö (M)
Vice ordförande Mariestad  Sven-Inge Eriksson (KD)
     
Ledamöter Falköping Karola Svensson (C)
  Gullspång Jan Hassel (S)
  Hjo Lars Glad (M)
  Karlsborg Anders Lundgren (C)
  Skara Rolf Källman (M)
  Tibro Rolf Eriksson (S)
  Töreboda Sven Olsson (C)
           
 
Ersättare               Falköping      Adam Johansson (M)
  Gullspång Victor Albertsson Tidestedt (M)
  Hjo Kjell-Arne Green (S)
  Karlsborg Ronny Siderud (S)
  Mariestad Janne Jansson (S)
  Skara Håkan Ehn (S)
  Skövde Anita Löfgren (S)
  Tibro Per-Olof Andersson (M)
  Töreboda Tommy Thelin (S)
 
Under 2021 sammanträder direktionen preliminärt vid följande tillfällen:
22 mars    
24 maj    
27 september    
22 november    
     
Årets protokoll från direktionsmöten hittar du på sidan under protokoll.
På sidan under arkiv protokoll hittar du protokoll från tidigare år.