Direktion

Organisatoriskt liknar kommunalförbundet en kommun och styrs av en politiskt tillsatt förbundsdirektion. Varje kommun är representerad med en ledamot samt en ersättare. För kommunalförbund gäller offentlighetsprincipen och rätten att överklaga i samma omfattning som om verksamheten bedrevs i kommunens regi. Ledamöter för perioden 2019-2022 är följande:
  
Ordförande Skövde    Martin Odenö (M)
Vice ordförande Tibro Rolf Eriksson (S)
     
Ledamöter Essunga Daniel Andersson (M)
  Falköping Karola Svensson (C)
  Grästorp Kent Larsson (M)
  Gullspång Jan Hassel (S)
  Götene Anders Månsson (GF)
  Hjo Lars Glad (M)
  Karlsborg Anders Lundgren (C)
  Mariestad Sven-Inge Eriksson (KD)
  Skara Rolf Källman (M)
  Töreboda Sven Olsson (C)
  Vara Erik Lindström (M)
           
 
Ersättare               Essunga Niclas Eringsfors (S)
  Falköping Adam Johansson (M)
  Grästorp Maria Toll (C)
  Gullspång Victor Albertsson Tidestedt (M)
  Götene Åsa Karlsson (S)
  Hjo Kjell-Arne Green (S)
  Karlsborg Ronny Siderud (S)
  Mariestad Janne Jansson (S)
  Skara Håkan Ehn (S)
  Skövde Anita Löfgren (S)
  Tibro Per-Olof Andersson (M)
  Töreboda Hossein Mostafa (S)
  Vara  Malin Andersson (S)
 
Under 2022 sammanträder direktionen preliminärt vid följande tillfällen:
31 januari    
21 mars    
23 maj    
26 september    
24 oktober    
21 november    
Årets protokoll från direktionsmöten hittar du på sidan under protokoll.
Protokoll från tidigare år hittar du på sidan under arkiv protokoll.