Sortering

Ett övergripande mål med avfallshanteringen i Sverige är att uppfylla miljömålen som syftar till god hälsa och miljö samt till resurshushållning.
 
Genom att vi sorterar vid källan ökar möjligheten att utnyttja avfallet som en resurs.
 
Till exempel går det utmärkt att använda gamla tidningar till att göra nya tidningar.  Många gånger innebär återvinning av material även stora energivinster. För att ta fram nytt aluminium från naturmaterial går det åt cirka 95 procent mer energi än att använda återvunnet aluminium. För en del plastfraktioner och stål är energivinsten cirka 75 procent och för glas samt papper är energivinsten cirka 20 procent.