Tack för att du sorterar ditt avfall

Sortering

Läs gärna vår broschyr: Tack för att du sorterar ditt avfall!

Ett övergripande mål med avfallshanteringen i Sverige är att uppfylla miljömålen som syftar till god hälsa och miljö samt till resurshushållning.
 
Genom att vi sorterar vid källan ökar möjligheten att utnyttja avfallet som en resurs.