Behållare för sortering av metall

Återvinningsstationer

På återvinningsstationerna kan du lämna dina tidningar samt förpackningar av metall, plast, glas och kartong. För dessa stationer ansvarar Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB, FTIAB. Om du har synpunkter på skötsel av återvinningsstationerna, vänligen ring till FTIAB (kostnadsfritt). Telefonnummer: 0200 - 88 03 11

Stena ansvarar för insamling av småbatterier i våra kommuner. Du kan nå dem på telefonnummer 010 - 44 55 203.

Klicka på länken "Sök återvinningsstationer i respektive kommun" på sidan för att få information om var du kan finna en station i just din kommun.