Behållare för sortering av metall

Återvinningsstationer

På återvinningsstationerna kan du lämna dina tidningar samt förpackningar av metall, plast, glas och kartong. För dessa stationer ansvarar Förpackningsinsamlingen, FTI. Om du har synpunkter på skötsel av återvinningsstationerna, vänligen ring till FTI (kostnadsfritt). Telefonnummer: 0200 - 88 03 11

Stena ansvarar för insamling av småbatterier i våra kommuner. Du kan nå dem på telefonnummer 010 - 44 55 203.

Klicka på länken "Sök återvinningsstationer i respektive kommun" på sidan för att få information om var du kan finna en station i just din kommun.