Restavfall (grönt kärl)

Det gröna kärlet används för restavfall.

När du börjar sortera matavfall använder du det gröna kärlet för de kvarvarande hushållssoporna (restavfall).