Brännbart avfall och restavfall (grönt kärl)

Det gröna kärlet används för hushållssopor (brännbart avfall och restavfall).

Sortering och insamling av matavfall kommer att införas successivt och efterhand kommer samtliga hushåll att erbjudas ytterligare ett kärl som är brunt och ventilerat.

När du börjar sortera matavfall använder du det gröna kärlet för de kvarvarande hushållssoporna (restavfall).