Vita och gröna behållare sortering

Sorteringsguide

Hushållens avfall

Hushållen lämnar allt grovavfall vid återvinningscentralerna.
 

Om du har fyrverkeripjäser, lysraketer och andra explosiva varor som du önskar bli av med kontaktas polismyndigheten i din kommun.

Under sorteringsguiden i menyn nedan kan du läsa mer om hur olika typer av avfallsslag ska hanteras.

Sök svar på dina frågor om avfall och hur du hanterar olika avfall på sopor.nu

Batterier

Bilbatterier

Båtar

Däck

Elektronikavfall

Explosiva varor

Farligt avfall

Frityrolja/matfett

Fönster

Förpackningar

Gips

Grovavfall

Invasiva växter

Isoleringsmaterial av mineralull

Kylar och frysar

Lantbruksplast

Läkemedelsrester

Metallskrot

Restavfall till återvinningscentralerna

Sten, kakel, porslin, spegelglas etc.

Textilier

Tidningar, kataloger, tidskrifter, reklam

Tryckimpregnerat trä

Träavfall

Trädgårdsavfall

Vitvaror