Illustrerad äppelskrutt och soppåse

Sop- och latrinhämtning

Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall samt information, regelskrivning och planering av hushållsavfallets omhändertagande i förbundets medlemskommuner:

 

 

Kommunspecifik infomation gällande sop- och latrinhämtning finns att läsa under respekive kommun. 

Vi arbetar aktivt för att avfallet som uppstår ska tas omhand på ett resurseffektivt sätt. För att minska vår miljöpåverkan är det dock viktigt att vi tillsammans hjälps åt att minska avfallsmängderna.

Detta får läggas i sopkärlet

Hämtning och intervall