Illustrerad äppelskrutt och soppåse

Sop- och latrinhämtning

Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg ansvarar för:

  • Insamling och behandling av hushållsavfall.

  • Information, regelskrivning och planering av hushållsavfallets omhändertagande i förbundets medlemskommuner:

 

Kommunspecifik infomation gällande sop- och latrinhämtning finns att läsa under respektive kommun.

Till exempel avfallstaxa och avfallsföreskrifter.

Nya avfallsföreskrifter fr.o.m. 16 januari 2023.

Vi arbetar aktivt för att avfallet som uppstår ska tas omhand på ett resurseffektivt sätt. För att minska vår miljöpåverkan är det dock viktigt att vi tillsammans hjälps åt att minska avfallsmängderna.

Detta får läggas i sopkärlet

Förpackningar och grovavfall

Hämtning och intervall

Information om och bak- och sidlastare