Sopbil och en person med grönt sopkärl

Sop- och latrinhämtning

Som fastighetsägare är du ansvarig för det avfall som uppstår på din fastighet. Det innebär att du måste ha ett abonnemang och betala avgifter. Det innebär även att du och dina hyresgäster måste följa föreskrifterna. Se länkar och dokument på sidan för mer information.
  

Att tänka på som fastighetsägare:

  • Paketera avfallet.
  • Snöröj och halkbekämpa.
  • Ställ fram kärlet på anvisad plats senast klockan 06.45.   
  • Underhåll väg och hämtplats.

 

Byte av kärlstorlek

Under menyn "Sopkärl" hittar du mer information om byte av kärlstorlek.

Övrig information

Under menyn kan du läsa information om sophämtning på respektive ort.

Föreskrifter om avfallshantering finns även på finska, se dokument på sidan. Detta med anledning av att Skövde är ett förvaltningsområde för finska språket.