Karlsborg

Sop- och latrinhämtning

AÖS:s entreprenör i Karlsborg kommun är REMONDIS AB. Har du frågor gällande hämtning av ditt avfall, kontakta REMONDIS AB. Kontaktuppgifter hittar du under rubriken "Kontakta oss".

Faktura

Fakturan för sop- och latrinhämtning skickas från AÖS kundtjänst. Använd gärna E-faktura för att betala din renhållningsfaktura. Kontaktuppgifter hittar du under rubriken "Kontakta oss". 

Avgifter

Information om avgifter för sop- och latrinhämtning hittar du under länkar till höger på startsidan för sop- och latrinhämtning. Startsida sop- och latrinhämtning.

Mer information

Läs gärna informationen på vår startsida för sop- och latrinhämtning. Till höger på startsidan hittar du länkar och dokument gällande sop- och latrinhämtning. Startsida sop- och latrinhämtning.