Byte av kärlstorlek

Byte till större eller mindre kärl kan göras på två sätt. Se information under rubrikerna nedan.

  

Kärlbyte utan avgift

Kärlbyte mot avgift