Illustrerad soppåse

Essunga

Ragn-Sells Recycling AB sköter insamling av sopor och latrin i Essunga kommun på uppdrag av Avfall & Återvinning Skaraborg. 

Genom att sortera ditt avfall och lämna till återvinning samt försöka minska dina avfallsmängder gör du en stor insats för miljön, samtidigt som du sparar pengar på minskade avfallskostnader. Läs mer om hur du minskar dina avfallsmängder.

 

Avfallstaxa och föreskrifter

Kundtjänst och fakturering

Att tänka på som fastighetsägare

Dispenser och ansökningar

Tömningsdagar sophämtning