Skara

Sop- och latrinhämtning

AÖS:s entreprenör i Skara kommun är PreZero. Har du frågor gällande hämtning av ditt avfall, kontakta PreZero. Kontaktuppgifter hittar du under rubriken "Kontakta oss".

Faktura

Fakturan för sop- och latrinhämtning skickas från AÖS kundtjänst. Använd gärna E-faktura för att betala din renhållningsfaktura. Kontaktuppgifter hittar du under rubriken "Kontakta oss". 

Avgifter

Information om avgifter för sop- och latrinhämtning hittar du under länkar på Startsida sop- och latrinhämtning.

Mer information

Läs gärna informationen på vår startsida för sop- och latrinhämtning. På Startsida sop- och latrinhämtning hittar du länkar och dokument gällande information om sop- och latrinhämtning.