Underjordsbehållare

Underjordsbehållare

Underjordsbehållare består av en nedgrävd behållare med inkast ovan jord. Behållaren är till största delen under mark vilket sparar utrymme. I detta system går det samla in såväl restavfall, matavfall, förpackningar och tidningar.