Förpackningsinsamling verksamhet

Från och med 2024-01-01 övergår ansvaret för insamling av förpackningar vid verksamheter till NPA, Näringslivets producentansvar.

För mer information om vad som gäller för verksamheter efter årsskiftet se NPA:s hemsida. Där kommer det bland annat komma upp information om platser där verksamheter kan lämna förpackningar samt vilka entreprenörer som kommer att vara godkända för insamling av förpackningar.