Fastighetsnära insamling av förpackningar vid flerbostadshus

Fastighetsägare/styrelser kan erbjuda sina boende fastighetsnära insamling av förpackningar – FNI. Det betyder att boende kan lämna förpackningar till återvinning i direkt anslutning till sin bostad. Förpackningarna hämtas sedan av en avfallsentreprenör.

Att samla in förpackningar fastighetsnära är en god service för de boende och bidrar till ökad sortering och minskade mängder förpackningar i restavfallet. Detta ökar materialåtervinningen och bidrar till att nå Sveriges miljömål.

Alternativet till fastighetsnära insamling av förpackningar är att hänvisa de boende till en återvinningsstation. Förpackningsinsamlingen (FTI) ansvarar för återvinningsstationerna idag, men från den 1 januari 2024 är det Sveriges kommuner som tar över ansvaret och Avfall & Återvinning Skaraborg har ansvaret för sina medlemskommuner. Läs mer om återvinningsstationer när dig.

Det här gäller från 2024

Från 2024 tar kommunerna över ansvaret för förpackningsavfall från Förpackningsinsamlingen (FTI) enligt en ny förordning om producentansvar. Kommunerna ansvarar då för insamlingen och producenterna fortsätter att ansvara för återvinningen. Syftet med de nya reglerna är att öka återvinningen av förpackningar samt minska mängden förpackningar och förpackningsavfall. 

 

Det här gäller från 2026

Från den 1 januari 2026 är ambitionen att förpackningar och matavfall sorteras ut fastighetsnära i alla flerbostadshus. Därför är det en bra idé att nu börja titta på en lösning för fastighetsnära insamling om ni inte redan har det.