Flerbostadshus

För oss alla är det självklart att bidra till en skönare och grönare värld. Att samla in matavfall är ett av flera sätt. Nu hoppas vi att du som fastighetsägare och hyresgäst vill hänga på! Dels genom att anmäla din fastighet, dels genom att entusiasmera och motivera de som bor i den.

Genom att sortera avfallet kan det återvinnas och bli till nytta igen. Hushållsavfallet som blir över när matavfall och förpackningar är utsorterade kallar vi för restavfall. Det lämnas till Skövde Energi för att där förvandlas till fjärrvärme och elektricitet.

Matavfallet lämnas till biogasanläggningen i Jönköping. Genom att göra biogas av matresterna bidrar vi till ett friskare och grönare samhälle med renare luft. Restprodukten som blir kvar när biogasen har tagits fram blir gödsel. Visst känns det bra att husets äppelskruttar, potatisskal och gamla brödkanter blir miljövänligt fordonsbränsle, värme och skapar bra jord!

Beställa nya påsar för matavfall

Hyresgästens ansvar

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägare: Hur du informerar hyresgästen

Fastighetsägare: utrymme för matavfallssortering

Starta sortering av matavfall

Var ska jag lämna förpackningar?