Företag & verksamheter

Avfall & Återvinning Skaraborg arbetar för att nå de nationella etappmålet för insamling och återvinning av matavfall. Därför välkomnar vi matavfall från företag och verksamheter.

Ett matavfallsabonnemang för företag och verksamheter består av kärl för matavfall och kärl för brännbart avfall. Kärlen för matavfall rymmer 140 liter.

Kunder som har behov av andra påshållare och påsar än de som tillhandahålls för hushållen anskaffar och bekostar själv erforderliga hållare, påsar eller säckar helt i papper. Tänk på att papperspåsar och papperssäckar måste vara godkända av Avfall & Återvinning Skaraborg.

Starta matavfallssortering

  1. Maila ert intresse till info@avfallskaraborg.se
  2. Beställ abonnemang för matavfall
  3. Informera personalen
  4. Kom ihåg att informera nyanställd personal och vikarier om matavfallssorteringen

Sortera rätt

Det är viktigt att ni informerar er personal om hur matavfallet ska sorteras. Sätt gärna upp sorteringsanvisningar där personalen sorterar matavfallet. Kom ihåg att rengöra kärlen emellanåt. Det blir både trevligare för er och för oss som hanterar kärlen.

Eftersom matavfallet bland annat används till biogödsel på åkermark får det inte innehålla något annat än bara matavfall. Det är till och med så viktigt att vi väntar med att tömma ett kärl som innehåller felsorterat matavfall.

Titta i sorteringsguiden för att se vad som får sorteras som matavfall.

Information om vad som gäller för insamling av förpackningar.