För flerbostadshus

Information till fastighetsägare och hyresgäster om matavfallssortering vid flerbostadshus.

För oss alla är det självklart att bidra till en skönare och grönare värld. Att samla in matavfall är ett av flera sätt. Nu hoppas vi att du som fastighetsägare och hyresgäst vill hänga på! Dels genom att anmäla din fastighet, dels genom att entusiasmera och motivera de som bor i den.

Från bord till jord, värme och bränsle

Genom att sortera avfallet kan det återvinnas och bli till nytta igen. Hushållsavfallet i de gröna kärlen kallar vi för restavfall. Det lämnas till Skövde Energi för att där förvandlas till fjärrvärme och elektricitet. Matavfallet i de bruna kärlen lämnas till biogasanläggningen i Jönköping. Genom att göra biogas av matresterna bidrar vi till ett friskare och grönare samhälle med renare luft. Restprodukten som blir kvar när biogasen har tagits fram blir gödsel. Visst känns det bra att husets äppelskruttar, potatisskal och gamla brödkanter blir miljövänligt fordonsbränsle, värme och skapar bra jord!

Se till att nå ut till alla

Alla som bor i flerbostadshuset måste informeras om de nya rutiner som gäller vid sortering av matavfall. I samband med starten är det viktigt med en personlig kontakt mellan fastighetsägaren och hyresgästerna, till exempel genom ett informationsmöte och dörrknackning. Andra sätt att nå ut med information om vad som gäller kan vara via trycksaker, hemsida, anslagstavlor, nyhetsbrev, på hyresavier och i pärmar. Använd gärna ett vardagligt och direkt tilltal och undvik att vara för formell. Informationen ska vara tydlig och lättläst. 

Tänk också på att informera om avfallshanteringen vid lägenhetsvisningar och ge alltid påsar och påshållare för matavfallssortering med tillhörande information till nyinflyttade.

Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare ansvarar du för att avfallet sorteras på rätt sätt. 

Här är din kom-ihåg-lista:

  • Informera dina hyresgäster om avfallshanteringen i fastigheten och hur de ska sortera matavfall.
  • Se till så att kärlen som används av boende är hela och rena.
  • Det ska alltid finnas matavfallspåsar till de boende.

 

Hyresgästens ansvar

Som hyresgäst är du skyldig att följa de regler som gäller där du bor. Det är viktigt att du sorterar noggrannt eftersom bristfällig sortering kan påverka hyresnivån. Genom att sortera matavfall bidrar du dessutom till ett miljövänligt boende.

Tips på vägen

De som bor i fastigheten ska lämna sin ”vanliga” soppåse i det grön kärlet eller i en container. Matavfallet ska lämnas i det bruna kärlet.

Glas, metall, plast, kartonger, tidningar, småbatterier, lågenergilampor, glödlampor, lysrör samt el- och elektronikavfall kan självklart också samlas in i huset om det är möjligt. En fin service som dessutom uppmuntrar till sortering!

Det är viktigt att det är rent, snyggt och tryggt där avfallet ska lämnas. Det ska vara lätt att göra rätt, för alla, så anpassa både avfallsutrymmen och informationsmaterial till funktionshindrades behov (se ”Beskrivning av soprummet”).

Läs första avsnittet "Hur du informerar hyresgästen" genom att klicka här.