Hur du informerar hyresgästen

Alla i huset ska informeras om de nya rutiner som gäller vid sortering av matavfall. I samband med starten är det viktigt med personliga kontakter, bland annat genom informationsmöten för alla hyresgäster eller dörrknackning.

Andra sätt att nå ut med information om vad som gäller kan vara via trycksaker, hemsida, anslagstavlor, nyhetsbrev, på hyresavier och i pärmar. Använd gärna ett vardagligt och direkt tilltal och undvik att vara för formell. Informationen ska vara tydlig och lättläst. 

Tänk också på att informera om avfallshanteringen vid lägenhetsvisningar och lämna alltid påsar och påshållare för matavfallssortering med tillhörande information till nyinflyttade.

När någon flyttar in

Berätta alltid att ni sorterar matavfall när någon flyttar in. Lämna information i samband med kontraktskrivning. Kontrollera att det finns påsar och en påshållare i köket till lägenheten. Visa soprummet under inflyttningsdagen och försäkra dig om att den nyinflyttade förstår hur sorteringen går till. Avsätt tid för att visa hur man gör och besvara eventuella frågor. Det är enklast om det blir rätt från början!

Kvalitetssäkring

Det är viktigt att du kontrollerar hur sorteringen fungerar och att dina hyresgäster sorterar ut så mycket matavfall som möjligt och att de inte sorterar fel. Det innebär att du regelbundet behöver lyfta på locken till de bruna tunnorna och kontrollera att det enbart är matavfall i tunnorna.

Informera om och om igen!

Det finns mycket som du kan göra för att se till att allt fungerar som det ska. Tänk på att information är en färskvara. Upprepa den och uppdatera den! Både till nyinflyttade och boende. Och glöm inte att kontrollera att sorteringsutrustningen finns kvar vid lägenhetsbesiktning. Det är även viktigt att dina medarbetare känner till hur avfallshanteringen fungerar och vilka krav som ställs på sorteringen.

Återkoppling till hyresgästen

Uppmuntra och engagera, både i starten och efterhand. Undvik att styra och ställa. Beröm och tacka istället om det fungerar bra så stärks motivationen. Försök gärna att skapa en gemenskap hyresgästerna emellan, en ”vi-känsla” som ökar engagemanget och gör att alla känner sig delaktiga. Påminn gärna om de gör skillnad, att deras insats ger resultat. Det känns mindre krångligt att sortera avfall om man vet och blir påmind om att miljön mår bättre. Att deras rester blir biogas, värme och gödsel!

 

 

Affisch "Du sorterar väl matavfallet rätt?"

Här kan du hämta affischen i formaten A3 och A4 för utskrift:

Sortera Matavfall Rätt A4

Sortera Matavfall Rätt A3Läs nästa avsnitt "Detta är matavfall" genom att klicka här!