Utrymme för matavfallssortering

De som bor i din fastighet ska kunna lämna sin ”vanliga” soppåse i en grön tunna eller i en container. Matavfallet ska lämnas i en brun tunna. Du behöver göra plats för de bruna matavfallskärlen. Hur stor plats beror förstås på hur många människor det är som ska använda dem. Vi hjälper dig att räkna ut hur många bruna tunnor som kommer att behövas. När man sorterar ut matavfallet kan man många gånger minska antalet restavfallskärl, så att den totala ytan inte behöver bli så mycket större.

Glas, metall, plast, kartonger, tidningar, småbatterier, lågenergilampor, glödlampor, lysrör samt el- och elektronikavfall kan självklart också samlas in i huset om det är möjligt. En fin service som dessutom uppmuntrar till sortering!

Det är viktigt att det är rent, snyggt och tryggt där avfallet ska lämnas. Det ska vara lätt att göra rätt, för alla, så anpassa både avfallsutrymmen och informationsmaterial till funktionshindrades behov (se ”Beskrivning av soprummet”).


Bild på sidan: visar exempel på soprum med placering av brun tunna  för matavfall.

 

Soprum med mera

Exempel på insamlingsplatser är avfallsrum i fastigheten (soprum), öppen sortergård, separat miljöhus, permanent container eller fristående tunnor. Finns det möjlighet så ordna plats även för återvinningsmaterial som t ex tidningar, glas och förpackningar.

Det är viktigt att tunnor och container inte står uppställd nära friskluftsintag, bostadsfönster, balkonger eller uteplatser. Tänk på risken för brand och placera dem inte för nära en byggnad.

Ljust och lättillgängligt

Det är viktigt med bra belysning. I ett soprum är det bra om det finns ett ljusinsläpp från fönster (eller dörr med fönster om fönster saknas). Dörren till ett eventuellt soprum ska vara lätt att öppna och stänga, även för funktionshindrade. Tänk på att utrymmen för avfallshantering så långt det är rimligt och möjligt ska anpassas till funktionshindrades krav, till exempel ska man lätt kunna komma fram med en rullstol.

Tydligt och enkelt

Det är viktigt med en ordentlig skyltning. Dels gällande var man ska lämna vad, dels en enkel och tydlig beskrivning som talar om vad som är restavfall och vad som är matavfall. Är det möjligt att även lämna övriga avfallsslag ska detta märkas ut. Ha med information om hur de boende kan kontakta dig om problem uppstår. Ditt telefonnummer bör synas väl! All information ska vara tydlig och lätt att förstå även för personer med till exempel annat modersmål eller synnedsättning.

Skåp för papperpåsar
Skåp för papperspåsar

Papperssäckar
Papperssäckar  (extern länk till Svenco)

Dekaler och skyltar
Dekaler och skyltar (extern länk till San Sac)

 

Mått

Mått för tunor, inklusive behövligt mellanrum

Volym Bredd Djup Höjd*
140 liter 50 cm 60 cm 100 cm
190 liter 60 cm 75 cm 110 cm
240 liter 70 cm 75 cm 110 cm
370 liter 75 cm 90 cm 110 cm
400 liter 85 cm 85 cm 115 cm
660 liter 140 cm 90 cm 130 cm

* Tunnans djup tillkommer.

Mer information om soprummets utformning hittar du under länken: Läs mer

Obs! Det är viktigt med regelbunden tillsyn. Som fastighetsägare ansvarar du för ett rent, snyggt och tryggt avfallsutrymme. Ta hjälp av till exempel vaktmästare, bovärdar eller hyresvärdar.

Transportväg

Bredden på transportvägen till soputrymmet ska minst vara 4,5 meter (förutsatt att inga bilar står parkerade). Fri höjd ska vara 5,0 m. Träd och annan växtlighet får ej inkräkta på vägbredden/höjd. Vändmöjlighet med vändplan vid återvändsgata på en diameter av 18 meter och utanför vändytan ska finnas en hindersfri remsa på ca 1,5 meter. 

Bild på sidan: visar skiss på transportväg

  

Läs mer: Avfall Sveriges rapport "Handbok för avfallsutrymme"

 "Handbok för avfallsutymme"

Läs nästa avsnitt "Vad det kostar" genom att klicka här!