Avfallstrappan illustration

Miljömål

De nationella miljömålen säger att den totala mängden genererat avfall inte ska öka och den resurs som avfall utgör ska tas tillvara i så hög grad som möjligt samtidigt som påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras.

När det gäller matavfall ska återvinningen öka så att växtnäring och energi kan utnyttjas genom biologisk behandling.

Så når vi målet

Vår natur, vår miljö behöver människor som bryr sig, tar initiativ och på olika sätt drar sitt strå till stacken.Vår natur, vår miljö behöver även politiska beslut som kan styra utvecklingen på en övergripande nivå. Ett sådant exempel är förbudet mot att deponera – lägga brännbart och organiskt avfall på hög, som har gällt sedan 2002. Ett annat är det nationella målet om att öka insamlingen av matavfall.