Sorteringsguide matavfall

Använd papperspåsarna och påshållaren som du får tillsammans med det bruna kärlet. De är lämpade för att ge ventilation och undvika dålig lukt.

Det går bra att lägga lite hushållspapper eller en tidningssida i botten av påsen för att suga upp den vätska som blir kvar. Byt påse när den är full upp till den streckade linjen eller ungefär var annan eller var tredje dag. Det är viktigt att du bara lägger matavfall i den bruna påsen.

Det här kan du lägga i bruna påsen

Det här får inte läggas i den bruna påsen