För företag och verksamheter

Avfallshantering Östra Skaraborg arbetar för att nå de nationella etappmålet för insamling och återvinning av matavfall. Därför välkomnar vi matavfall från företag och verksamheter.

I dokumentet finner ni information om hur ni som företag eller verksamhet går tillväga för att starta matavfallssortering.

Under avgifter finns aktuella prisuppgifter i avfallstaxan.