För företag och verksamheter

Avfallshantering Östra Skaraborg arbetar för att nå de nationella etappmålet för insamling och återvinning av matavfall. Därför välkomnar vi matavfall från företag och verksamheter. I dokumentet finner ni information om hur ni som företag eller verksamhet går tillväga för att starta matavfallssortering.

Under länkar på sidan finns information om avfallstaxa och avgifter.