För företag och verksamheter

Avfallshantering Östra Skaraborg arbetar för att nå de nationella etappmålet för insamling och återvinning av matavfall. Därför välkomnar vi matavfall från företag och verksamheter.

I dokumentet och på sidan "Matavfall för företag och verksamheter" finns det information om hur ni som företag eller verksamhet går tillväga för att starta matavfallssortering.

Under länkar på sidan finns information om avfallstaxa och avgifter.