Brunt sopkärl med matavfallsspåse under locket

Nya påsar för villahushåll

Vid första leveransen får du påsar som normalt räcker ett halvår.
När du behöver fler påsar kan du beställa flera genom att på hämtningsdagen klämma fast en påse under locket på kärlet (se bilden ovan).

Du kan också hämta påsar på återvinningscentralerna under ordinarie öppettider.

Du behöver inte betala något för de nya påsarna, men de ska naturligtvis bara användas till ditt matavfall.