Kundundersökning fastighetsägare av flerbostadshus

För att få insikt i hur fastighetsägare av flerbostadshus upplever att matavfallssorteringen och avfallshanteringen i flerbostadshus fungerar har vi intervjuat ett antal fastighetsägare, båda stora och små, i våra medlemskommuner. Det är deras upplevelse, tankar och förslag som är underlaget för för frågorna i kundundersökningen.

Nästa steg i undersökningen är att kartlägga hur alla fastighetsägare av flerbostadshus ser på detta. Därför pågår nu en enkätundersökning där vi utgått från vårt kundregister där vi skickat ut en tryckt enkät som man också kan svara på digitalt.

Vi hoppas att alla fastighetsägare tar chansen att påverka genom att avsätta tid för att delta i undersökningen. Senast 8 februari önskar vi få in era svar.

För att genomföra enkätundersökningen har vi tagit hjälp av företaget utredarna AB. Det är också de som besvarar eventuella frågor angående undersökningen. Kontaktuppgifter framgår i enkätens följebrev.

Klicka på länken nedan och använd behörighetskoden som finns tryckt på din inbjudan.

Klicka här för att starta enkäten

 

  • Enkäten går att svara på med dator, läsplatta eller smartphone. Du behöver en modern webläsare.
  • Hur man svarar styr vilka frågor som blir synliga längre fram. Besvara därför frågorna i den följd de står i.
  • Det finns inget rätt eller fel svar, svara bara som du tycker så blir det rätt
  • När du har svarat på alla frågor, registrerar du dina svar genom att klicka på knappen ”Skicka”.
  • Om du måste avbryta medan du svarar, t.ex. på grund av tekniska problem, så kan du klicka på länken igen och fortsätta svara på frågorna.

 

Har du några frågor eller funderingar angående undersökningen är du välkommen att kontakta projektledare Karin Franzén via mail karin.franzen@utredarna.se.

Stort tack på förhand!