Mitt Avfall Skaraborg

OBS! Sökfunktionen är under utbyggnad och vi arbetar med att få in alla kommuner i systemet som sökfunktionen hämtar uppgifter från. Vi räknar med att vara klara med arbetet senast under våren 2024.