Utebliven tömning

Här kan du meddela utebliven tömning av ditt kärl. Vi undersöker orsaken till att du inte har fått tömt och återkopplar sedan till er.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter, tryck här

Typ av ärendeUtebliven tömning 
Kommun 
Kundnamn* 
Telefonnummer 
E-post* 
Adress som ärendet avser 
Beskriv ditt ärende