Vanliga frågor, FAQ

Denna sida är under uppbyggnad, fler frågor och svar kommer.

Varför debiteras grundavgift?

Grundavgiften syftar till att finansiera drift av kommunalförbundets återvinningscentraler samt övergripande kostnader såsom information, planering, fakturering och annan administration.

 Grundavgiften debiteras alla fastigheter där hushållsavfall kan uppstå. Grundavgift debiteras enligt fastighetens taxering i fastighetsregistret.

  • Alla småhus (inkl. fritidshus). När flera småhus finns på samma fastighet utgör antalet småhusbyggnader grund för fakturering av antal grundavgifter.
  • Alla lägenheter i flerbostadshus som har möjlighet till eget hushåll. Detta innebär förutom vanliga lägenheter även seniorboenden och studentlägenheter men inte sjukhus, ålderdomshem, hotell, vandrarhem och liknande verksamheter.
  • Alla verksamheter som har lokaler utformade med några slags personalutrymmen, samlingslokaler eller har återkommande behov av sophämtning. Med personalutrymmen avses kontor, fikarum eller dylikt.

 

Grundavgiften faktureras även i de fall uppehåll eller befrielse från sophämtning beviljats.

Blandas matavfall och restavfall i sopbilen?

Nej, avfallet blandas inte. Sopbilen har två fack där avfallsfraktionerna hålls separerade. I den sidlastande sopbilen finns bara en öppning för tömning av kärl, men där finns en vikvägg som styr i vilket fack avfallet hamnar. 

Här kan du se information om hämtning med baklastande sopbil

Här kan du se information om hämtning med sidlastande sopbil

Jag har anmält autogiro, varför har jag  ändå fått en betalningspåminnelse på fakturan?

Titta på din faktura, om det finns ett inbetalningskort på den så ska fakturan betalas via bankgiro. Om fakturan är ställd som en faktura som betalas via autogiro så framgår det av texten längst ner på fakturan. Det händer att kundens autogiroansökan har inkommit efter det att fakturan har skickats ut till kund och då gäller inte autogirot förrän nästa faktura som skickas ut från oss. 

En annan vanlig orsak är att det inte har funnits tillräckligt med pengar på kontot som autogirot är kopplat till på förfallodagen. Det görs totalt två dragningsförsök, sedan går fakturan vidare för påminnelsehantering.

Hur startar jag sophämtning eller slamtömning?

OBS! Om ditt ärende avser Essunga eller Grästorp, tömning av enskilda avlopp, tryck här för  och välj sedan kommun, i dessa kommuner sköter våra entreprenörer registret för slamtömning samt även fakturering. 

Om du har köpt en fastighet så behöver du anmäla ägarbytet till oss. För att anmäla ägarbyte i Essunga, Grästorp, Götene och Vara tryck här. För övriga medlemskommuner tryck här.

Om du har en helt nybyggd fastighet där det sedan tidigare inte finns någon sophämtning eller om du har en fastighet som inte har sophämtning sedan tidigare, beställ sophämtning: tryck här för att komma till e-tjänsten.

När har jag sophämtning?

För de flesta kommuner så kan du söka tömningsdagar på vår hemsida (gäller ej Essunga, Grästorp, Götene och Vara, de kommer med senast under våren 2024). För att se tömningsdagar klicka på denna länk.

Ni som bor i Essunga, Grästorp, Götene och Vara, kontakta oss via detta formulär så återkommer vi med information om tömningsdagar.

 

Mina sopor har inte blivit tömda?

Om ditt/dina kärl ej har blivit tömda, anmäl i förstahand detta via vår e-tjänst.

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende behöver vi ha följande uppgifter:

  • När skulle du ha fått tömt?
  • Vilken adress och kommun avses?
  • Kontaktuppgifter om vi behöver höra av oss till dig.

 

Om du hellre vill ringa vår kundtjänst så nås vi på telefonnummer 0500-49 81 85.

Mitt sopkärl har gått sönder, vem kontaktar jag?

För att felanmäla ett trasigt sopkärl går det bra att anmäla detta via vår e-tjänst.

Din felanmälan behöver innehålla:

  • På vilken adress och i vilken kommun finns sopkärlet?
  • Vad är trasigt, hjul, lock eller själva behållaren?
  • Kontaktuppgifter till dig om vi behöver nå dig via telefon.

 

Om du hellre vill kontakta oss via telefon, ring vår kundtjänst på telefon 0500-49 81 85.

Vad är grönt kort? Hur ansöker jag om grönt kort?

Här kan du läsa om Grönt kort, samt anmäla dig till utbildning.

Hur gör jag för att byta kärlstorlek på mitt gröna kärl?

Tryck här för att se hur man gör för att byta kärlstorlek.

Mitt kärl är smutsigt, kan ni hjälpa mig med att få det rengjort?

A&ÅS tillhandahåller inte någon tjänst för kärltvätt. Ansvaret för skötsel av kärl ligger på fastighetsägaren enligt gällande avfallsföreskrifter (se 21§ Föreskrifter om avfallshantering)

Det finns privata aktörer som säljer tjänst för kärltvätt.

Hur sorterar jag matavfall?

Här kan du läsa om hur matavfall ska sorteras Tryck här.

Vad får jag lägga i det gröna kärlet?

I det gröna kärlet får du endast lägga sådant som är brännbart och inte förpackningar. Förpackningar ska sorteras ut och lämnas på återvinningsstation (ÅVS) för återvinning. Tryck här för att se exempel på restavfall som ska läggas i det gröna kärket.

Hur sorterar jag förpackningar?

Förpackningar ska lämnas i avsedd behållare på en återvinningsstation (ÅVS), de brukar finnas belägna vid t.ex. matvarubutiker. Här hittar du sorteringsguide: Sortera så här - Förpackningsinsamlingen, FTI (ftiab.se)

Hur sorterar jag sådant som inte får slängas i den gröna tunnan?

Matavfall, restavfall (brännbart som får läggas i den gröna tunnan) och förpackningar ska sorteras. Exempel på hur du sorterar annat, t.ex. elektronik, farligt avfall osv. tryck här för att komma till sorteringsguide.

Container för förpackningar behöver tömmas vem kontaktar jag?

Om det avser container placerad på en återvinningsstation (ÅVS) vid till exempel matvarubutiken, kontakta FTI AB. För att komma till deras hemsida där man kan göra felanmälan etc. tryck här.

Avfall & Återvinning Skaraborg har inte ansvaret för insamling av förpackningar. Förpackningsinsamlingen, FTI AB, ansvarar för insamling av förpackningar.

Jag vill säga upp min sophämtning.

Sophämtning är lagstadgad och går inte att säga upp. Om du ska flytta så gör du en flyttanmälan här för alla A&ÅS kommuner utom Essunga, Grästorp, Götene och Vara. För att anmäla ägarbyte i Essunga, Grästorp, Götene och Vara tryck här

Om du istället vill ansöka om uppehåll i sop, latrin eller slamtömning så trycker du härEn av förutsättningarna för att man ska kunna ansöka om ett uppehåll i sophämtning är att fastigheten inte nyttjas.

Jag vill anmäla ett ägarbyte.

Anmälan om ägarbyte gör du enklast via vår e-tjänst: Anmälan om ägarbyte vid försäljning och köp av fastighet. Undantaget Essunga, Grästorp, Götene och Vara, ägarbyten i dessa kommuner anmäler du här.

Om du bor i Grästorps kommun och har ett enskilt avlopp behöver du även kontakta Farmartjänst på telefon 0514-122 00 och meddela ägarbytet.

För att vi ska kunna genomföra ägarbytet behöver vi veta vilket datum som den nye ägaren får tillträde till fastigheten samt den nye ägarens personuppgifter och adress.

Jag har frågor om min faktura.

För fakturafrågor, anmäl ditt ärende via vår e-tjänst som du hittar här. Vi återkopplar till dig så snart vi har undersökt ditt ärende.

OBS! Om ärendet avser Essunga, Götene eller Vara som fakturerats före 2023-01-01 kontakta respektive entreprenör som ställt ut fakturan. Kontaktuppgifter hittar du på din faktura.

Jag har inte fått min faktura för renhållning, vad gör jag nu?

OBS! Denna information gäller om du får faktura för renhållning direkt från A&ÅS! Om du får faktura direkt från entreprenör som utför sophämtning eller slamtömning, vänligen vänd dig till entreprenören istället.

Den vanligaste anledningen till att kunden inte har fått sin faktura är att kunden har startat en digital brevlåda, t.ex. Kivra. Avfall & Återvinning Skaraborg (A&ÅS) är en myndighet så om kunden har en digital brevlåda och inte har e-faktura eller e-postfaktura kommer fakturan att hamna som ett dokument i den digitala brevlådan.

A&ÅS har inte möjlighet att påverka vilka utskick som kommer till den digitala brevlådan, utan du får själv gå in i brevlådans inställningar och avanmäla digitala utskick från A&ÅS som avsändare. Om du är osäker på hur man gör, kontakta leverantören av den digitala brevlådan för support.

Du behöver vara medveten om att du har samma skyldighet att öppna post i din digitala brevlåda som du har att öppna vanliga fysiska brevutskick.

Om du vill komma i kontakt med oss, anmäl ditt ärende via detta formulär.

Jag vill inte ha min faktura skickad till min digitala brevlåda.

Avfall & Återvinning Skaraborg (A&ÅS) har inte möjlighet att påverka vilka utskick som kommer till den digitala brevlådan, utan du får själv gå in i brevlådans inställningar och avanmäla digitala utskick från A&ÅS som avsändare. Om du är osäker på hur man gör, kontakta leverantören av den digitala brevlådan för support. Efter denna åtgärd kommer din faktura att distribueras via vanlig post.

Du behöver vara medveten om att du har samma skyldighet att öppna post i din digitala brevlåda som du har att öppna vanliga fysiska brevutskick.

Du kan även välja e-faktura som distributionssätt av din faktura, läs mer här hur du gör för att anmäla e-faktura. 

Jag vill ha e-faktura, hur gör jag då?

Här hittar du mer information om e-faktura.

Jag vill betala min faktura via autogiro, hur gör jag då?

Du anmäler autogiro enklast via din internetbank. Om du är osäker hur man gör, kontakta din bank för support. När du söker efter oss i mottagarregistret så tänk på att inte söka för detaljerat utan sök t.ex. bara på "avfall" så får du en bredare träff bland mottagare.

Jag har fått en påminnelse från Visma

Visma Financial Solutions AB sköter om vår påminnelse och inkassohantering. Om du har frågor om din påminnelse, vänd dig i första hand till dem. Kontaktuppgifter står på påminnelsen.

Jag behöver tömma min slambrunn (enskilt avlopp), vem kontaktar jag?

Kontakta entreprenören direkt, gå till vår sida för enskilda avlopp, Klicka på plustecknet "Beställa slamtömning utöver ordinarie tömningsschema för att få fram uppgifter om hur du beställer slamtömning.