Vanliga frågor, FAQ

Denna sida är under uppbyggnad, fler frågor och svar kommer.

Vad är grönt kort? Hur ansöker jag om grönt kort?

Här kan du läsa om Grönt kort, samt anmäla dig till utbildning.

Mina sopor har inte blivit tömda?

Om dina kärl ej har blivit tömda, ta kontakt med oss via telefon eller e-postformulär. Välj kommun och sedan "Kontakta oss". 

Falköping

Gullspång

Hjo

Karlsborg

Mariestad

Skara

Skövde

Tibro

Töreboda

Mitt sopkärl har gått sönder, vem kontaktar jag?

För att felanmäla ett trasigt sopkärl går det bra att skicka ett mail till oss eller fylla i kontaktformuläret. Ange vilken adress, kommun samt vilket kärl som är trasigt. 

För Falköping och Skara, tryck här och välj sedan "Kontakta oss"

För Hjo, Tibro, Karlsborg och Töreboda, tryck här och välj sedan "Kontakta oss"

För Gullspång, Mariestad och Skövde, tryck här och välj sedan "Kontakta oss"

Hur gör jag för att byta kärlstorlek på mitt gröna kärl?

Tryck här för att se hur man gör för att byta kärlstorlek.

Mitt kärl är smutsigt, kan ni hjälpa mig med att få det rengjort?

AÖS tillhandahåller inte någon tjänst för kärltvätt. Ansvaret för skötsel av kärl ligger på fastighetsägaren enligt gällande avfallsföreskrifter (se 21§ Föreskrifter om avfallshantering)

Det finns privata aktörer som säljer tjänst för kärltvätt.

När töms mitt/mina sopkärl?

Här hittar du telefonnummer och e-post till respektive entreprenör samt sophämtning i egen regi: Tryck här

För kommunerna Falköping, Gullspång, Mariestad och Skövde finns det även en sophämtningsapp, Mitt Avfallskaraborg, där man kan se tömningsdagar etc.

Appen är under utveckling. Appen finns att ladda ner i Google play och App Store.

För att kunna utnyttja påminnelser om sophämtning etc. så behöver man ha tillgång till sitt kundnummer. Kundnumret återfinns på din faktura för sophämtning.

Hur får jag nya matavfallspåsar?

För villahushåll, tryck här

För flerbostadshus, tryck här

Hur sorterar jag matavfall?

Här kan du läsa om hur matavfall ska sorteras Tryck här.

Vad får jag lägga i det gröna kärlet?

I det gröna kärlet får du endast lägga sådant som är brännbart och inte förpackningar. Förpackningar ska sorteras ut och lämnas på ÅVS för återvinning. Tryck här för att se exempel på restavfall som ska läggas i det gröna kärket.

Hur sorterar jag förpackningar?

Förpackningar ska lämnas i avsedd behållare på en ÅVS, de brukar finnas belägna vid t.ex. matvarubutiker. Här hittar du sorteringsguide: Sortera så här - Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI (ftiab.se)

Hur sorterar jag sådant som inte får slängas i den gröna tunnan?

Matavfall, restavfall (brännbart som får läggas i den gröna tunnan) och förpackningar ska sorteras. Exempel på hur du sorterar annat, t.ex. elektronik, farligt avfall osv. tryck här för att komma till sorteringsguide.

Container för förpackningar behöver tömmas vem kontaktar jag?

Om det avser container placerad på en ÅVS vid till exempel matvarubutiken, kontakta FTI AB. För att komma till deras hemsida där man kan göra felanmälan etc. tryck här.

AÖS har inte ansvaret för insamling av förpackningar. Förpackningsindustrin, FTI AB, ansvarar för insamling av förpackningar.

Jag vill säga upp min sophämtning.

Sophämtning är lagstadgad och går inte att säga upp. Om du ska flytta så gör du en flyttanmälan här.

Om du istället vill ansöka om uppehåll i sop, latrin eller slamtömning så kan du göra det här. Förutsättningen för att man ska kunna ansöka om ett uppehåll i sophämtning är att fastigheten beräknas stå outnyttjad under en period om minst fyra månader. För slamtömning gäller en period om minst ett år samt att brunnen är tömd. Se mer information i ansökningsformuläret.

Jag vill anmäla ett ägarbyte.

Anmälan om ägarbyte gör du enklast via vår e-tjänst: Anmälan om ägarbyte vid försäljning och köp av fastighet

För att vi ska kunna genomföra ägarbytet behöver vi veta vilket datum som den nye ägaren får tillträde till fastigheten samt den nye ägarens personuppgifter och adress.

Jag har frågor om min faktura.

Om det gäller frågor om slamtömning som blivit felaktigt debiterad, vänligen kontakta PR-slamsugning AB i första hand för utredning. Du når dem på telefonnummer 0500-41 23 00, 0515-138 46 eller mail till: info@pr-slamsugning.se.

För övriga fakturafrågor, vänd dig till vår kundtjänst se kontaktuppgifter här.

Jag har inte fått min faktura för renhållning, vad gör jag nu?

Den vanligaste anledningen till att kunden inte har fått sin faktura är att kunden har startat en digital brevlåda, t.ex. Kivra. AÖS är en myndighet så om kunden har en digital brevlåda och inte har e-faktura eller e-postfaktura kommer fakturan att hamna som ett dokument i den digitala brevlådan.

AÖS har inte möjlighet att påverka vilka utskick som kommer till den digitala brevlådan, utan du får själv gå in i brevlådans inställningar och avanmäla digitala utskick från AÖS som avsändare. Om du är osäker på hur man gör, kontakta leverantören av den digitala brevlådan för support.

Du behöver vara medveten om att du har samma skyldighet att öppna post i din digitala brevlåda som du har att öppna vanliga fysiska brevutskick.

Jag vill inte ha min faktura skickad till min digitala brevlåda.

AÖS har inte möjlighet att påverka vilka utskick som kommer till den digitala brevlådan, utan du får själv gå in i brevlådans inställningar och avanmäla digitala utskick från AÖS som avsändare. Om du är osäker på hur man gör, kontakta leverantören av den digitala brevlådan för support. Efter denna åtgärd kommer din faktura att distribueras via vanlig post.

Du behöver vara medveten om att du har samma skyldighet att öppna post i din digitala brevlåda som du har att öppna vanliga fysiska brevutskick.

Du kan även välja e-faktura som distributionssätt av din faktura, läs mer här hur du gör för att anmäla e-faktura. 

Jag har fått en påminnelse från Visma

Visma Financial Solutions AB sköter om vår påminnelse och inkassohantering. Om du har frågor om din påminnelse, vänd dig i första hand till dem. Kontaktuppgifter står på påminnelsen.

Jag behöver tömma min slambrunn (enskilt avlopp), vem kontaktar jag?

Ring vår entreprenör PR Slamsugning på telefonnummer 0500-41 23 00, 0515-138 46 eller maila till: info@pr-slamsugning.se.

Här hittar du mer information om enskilda avlopp.