Regelverk för återvinningskort

Regler för återvinningskort

Företag och verksamheter som har för avsikt att lämna avfall vid Avfall & Återvinning Skaraborgs återvinningscentraler i Krusegården (Essunga), Forshalls ÅVC (Grästorp), Götene, Hjo, Karlsborg, Bångahagen (Mariestad), Odenslund (Gullspång) och Borreboda (Töreboda) ska teckna återvinningskort. Vilken ÅVC återvinningskortet skall gälla för anges vid ansökan. Återvinningskortet gäller bara på en anläggning. Företag och verksamheter som önskar lämna avfall på motsvarande sätt i Falköping, Tibro, Skara, Skövde och Vara kommun - kontakta aktuell privat entreprenör i respektive kommun.

Regler för avlämning:

  1. Kund med återvinningskort ska sortera avfallet på återvinningscentralen och i övrigt följa personalens anvisningar. Endast sorterat avfall tas emot.
  2. Kund med återvinningskort ska hålla Avfall & Återvinning uppdaterad om vilka fordon som används för avlämning av avfall och med aktuella kontaktuppgifter och faktureringsadress.
  3. Överenskomna volymer och avfallsslag gäller tillsvidare. I det fall mängderna förändras ska kunder med återvinningskort ta kontakt Avfall & Återvinnings personal på aktuell ÅVC. Både kund och Avfall & Återvinning äger rätt att initiera en omförhandling av volymerna.
  4. Farligt avfall och däck omfattas ej av återvinningskortet. Undantag utgörs av elavfall och impregnerat träavfall. Avlämnarintyg ska enligt lag finnas vid avlämning av sådant avfall. Kontakta personal på plats vid avlämning av sådant avfall.
  5. Återvinningskortet gäller tillsvidare. Avfall & Återvinning reviderar sina avgifter en gång per år. Avgifterna gäller per kalenderår. Uppsägning av återvinningskort ska ske senast i november inför nästkommande år.
  6. Avfall & Återvinning äger rätt att med omedelbar verkan säga upp återvinningskortet efter tillsägelse och om ovanstående regler inte följs.
  7. Bevis om aktuellt återvinningskort ska vara placerat väl synligt i bilrutan. Personalen vid återvinningscentralen har rätt att avvisa företagskund som saknar sådant bevis.

Vid frågor, kontakta respektive återvinningscentral för mer information.