Upphandlingar

Här publicerar vi fortlöpande direktupphandlingar med ett uppskattat värde på minst 100 000 kr. Uppgift om kontaktperson anges nedan vid aktuell upphandling.

Våra större upphandlingar ombesörjs av upphandlingsenheten på Skövde kommun.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utskrift av dekaler till insamlingsplatser

 Leverans av dekaler för containrar samt skyltar för ca 136 insamlingsplatser.

  • Ca 136 dekaler för skyltar, i 8 antal färger, storlek 117 x 57,5 samt separata QR koder och stationsnummer
  • Ca 1 000 A&ÅS Loggor, i 3 antal färger, storlek 17 x 21
  • Ca 3 000 vita dekaler storlek, storlek 8 x 6
  • Ca 500 *6 dekaler per fraktionstyp, storlek 30 x 30

Utvärdering kommer att ske utifrån pris, flexibilitet samt leveranstid.

Vi önskar därför att ni tillsammans med lämnande av offert skickar med tillräckliga underlag från er för att kunna göra denna bedömning.

Anbud senast 2023-12-10

Frågor och offerter mailas till: tova.lustig@avfallskaraborg.se