Upphandlingar

Här publicerar vi fortlöpande direktupphandlingar med ett uppskattat värde på minst 100 000 kr. Uppgift om kontaktperson anges nedan vid aktuell upphandling.

Våra större upphandlingar ombesörjs av upphandlingsenheten på Skövde kommun.

----------------------------------------------------------------