Taxor, avgifter, fakturor

Avfallstaxa: Gäller avgifter för villaboende, fritidshus, bostadsbolag samt bostadsrättsföreningar med flera. Mottagningsavgifter för sluttäckningsmaterial och verksamhetsavfall.