Mariestads återvinningscentral

Mariestad

Återvinningscentralen ligger på Marieforsleden 7.

Öppettider

  • Måndag-tisdag 7-16
  • Onsdag 7-19
  • Torsdag-fredag 7-16
  • Lördag 8-13

Återvinningscentralen är stängd alla aftnar och helgdagar, utom trettondagsafton och Valborgsmässoafton.

Kontaktuppgifter

 

Vi tar inte emot osorterat avfall

Allt avfall som du lämnar ska sorteras och lämnas löst i respektive avfallsbehållare. 

Undantaget är lättflyktigt material som till exempel sågspån, damm, aska eller invasiva växter. Prata med personalen om du vill lämna sådant avfall.

Företag

Företag kan lämna små avfallsmängder mot avgift som betalas via återvinningskort. Ansök om återvinningskort.

Regelverk för återvinningskort