Timmersdalas återvinningscentral

Skövde Central med grönt kort

Återvinningscentralen ligger på Bäckedalsvägen 10.

I Skövde finns förutom Risängens återvinningscentral ytterligare sex återvinningscentraler med begränsade öppettider och mottagning. Dessa återvinningscentraler är endast till för hushållens sortering.

Öppettider för alla

  • Tisdag 17-20
  • Lördag 9-12


Återvinningscentralen är stängd alla aftnar och helgdagar, förutom trettondagsafton och Valborgsmässoafton.

Öppettider för dig med grönt kort

Alla dagar klockan 7-21.

Endast personer med postadress Timmersdala kan ansöka om grönt kortObs! Timmersdalas återvinningscentral är fulltecknad med kunder.

Vi tar inte emot osorterat avfall

Från och med 1/11 ska allt avfall som du lämnar sorteras och lämnas löst i respektive avfallsbehållare. 

Undantaget är lättflyktigt material som till exempel sågspån, damm, aska eller invasiva växter. Invasiva växter lämnas på Bångahagens ÅVC i Mariestad eller Risängens ÅVC i Skövde. 

Kontaktuppgifter