Falevi återvinningscentral, Falköping

Falköping

Falevis återvinningscentral hittar du på Mossvägen 45. Återvinningscentralen är till för privatpersoner och företag hänvisas till privata aktörer.

Öppettider

  • Måndag, onsdag, fredag 7-16.30
  • Tisdag, torsdag 7-18
  • Lördag 9-14

Återvinningscentralen är stängd alla aftnar och helgdagar, förutom trettondagsafton och Valborgsmässoafton.

Vi tar inte emot osorterat avfall

Allt avfall som du lämnar ska sorteras och lämnas löst i respektive avfallsbehållare. 

Undantaget är lättflyktigt material som till exempel sågspån, damm, aska eller invasiva växter. Prata med personalen om du vill lämna sådant avfall.

Så här sorterar du ditt avfall

Kontaktuppgifter

 

Företag

OBS! Ej företag! Endast privatpersoner får lämna avfall från det egna hushållet.

Vi hänvisar företag till PR (ligger i anslutning till vår återvinningscentral).