Renhållningsordning

Renhållningsordning är samlingsnamnet för avfallsföreskrifter och avfallsplan. Den är ett av verktygen för att styra och följa upp avfallshanteringen. Avfall & Återvinning Skaraborg ansvarar för vår gemensamma renhållningsordning.

Avfallsplan

Avfallsföreskrifter och hämtningsanvisningar