Sophämtningsappen Mitt avfall Skaraborg

OBS! Eventuella avvikelser i hämtningsschemat i samband med storhelger etc. annonseras alltid under nyheter på vår hemsida!

För villahushåll i Gullspångs kommun som har tvåfackskärl kan vi för närvarande inte visa tömningsschema varken på hemsida eller i appen. Vi ber er utgå från schema som fanns med i informationsbrevet som skickades ut tidigare i år. Vi hoppas kunna presentera en digital lösning inom kort.