Dags att starta fastighetsnära insamling av förpackningar och matavfall i villahushåll i Gullspång

Under våren 2024 är det dags för alla villahushåll i Gullspångs kommun att starta insamling av matavfall och förpackningar fastighetsnära.

Försöksområde Gullspång

Sedan 2024-01-01 är det i Sverige obligatoriskt med insamling av matavfall. A&ÅS har fått dispens från obligatorisk insamling av matavfall under en övergångsperiod och kommer att införa matavfallsinsamling strukturerat i de kommuner där det sedan tidigare är valfritt att sortera matavfall. Förutom matavfallsinsamling så ska alla hushåll senast år 2027 lämna sitt förpackningsavfall fastighetsnära.

Gullspång ingår i ett försöksområde där vi ska införa insamling av matavfall, restavfall samt förpackningsfraktionerna papp, plast och glas (färgat och ofärgat) fastighetsnära i tvåfackskärl.

  Tvåfackskärl

Planerat tömningsintervall för de nya tvåfackskärlen

  • mat och restavfall (240 liter kärl): varannan vecka
  • förpackningar av papp och plast (370 liter kärl): varannan vecka
  • förpackningar av färgat respektive ofärgat glas (240 liter kärl): var 4:e vecka

 

Insamling av förpackningar av metall samt returpapper kommer fortsatt ske via befintliga insamlingsplatser (återvinningsstationer), vanligen lokaliserad vid butik eller liknade.

 

Vad händer nu?

  • Under mars/april får du 3 kärl till din fastighet.
  • Du får papperspåsar att lägga ditt matavfall i.
  • Du får en hållare till papperspåsen. Hållaren är ventilerad och det är viktig för papperspåsens hållbarhet och funktion.
  • Du får även en minimizer för att komprimera samt paketera mjukplasten innan det slängs i kärlet.

      Minimizer för komprimering av mjukplast

  • Så snart ni fått ut era kärl kan ni börja sortera.
  • Ditt/dina gamla kärl för avfall kommer att hämtas för att återanvändas i andra delar av vår insamlingsverksamhet.
  • Ny taxa för det nya insamlingssytemet börjar att gälla från och med 2024-03-01.

 

Du kan börja använda kärlen för sortering direkt när du har fått dem levererade till din fastighet.

 

Vill du veta mer?

A&ÅS har under vecka 9 hållit informationsmöten om det nya insamlingssystemet i Gullspångs kommun.

Om ni inte hade möjlighet att delta på något av informationsmötena har ni möjlighet att titta på vår digitala presentation om det nya insamlingssystemet .

 

Sorteringsguiden

Krav på separat insamling av bioavfall (naturvardsverket.se)

Sveriges avfallsportal | Sopor.nu

Varför ska jag sortera ut matavfall och förpackningar?

Jag har varmkompost och vill använda jorden till min trädgård

Varför kan jag inte välja kärlstorlekar längre?

Kan jag ansöka om extrakärl? Vi är många i hushållet

Vad kommer det nya abonnemanget att kosta?

Kommer verkligen kärlen att räcka?

Vilka mått har de nya kärlen?

Hur får jag nya matavfallspåsar?

Kan jag och en granne dela på ett abonnemang?