Ändring av sophämtning i Essunga, Falköping, Grästorp, Götene, Skara och Vara kommuner

För att förbättra och effektivisera insamlingen av avfall har vår entreprenör Ohlssons AB gjort ändringar i rutter och ändrat från baklastande sopbil till sidlastande sopbil.

Kunder boende i Essunga, Falköping, Grästorp, Götene, Skara och Vara kommun som berörs av ändringarna kommer att få ett informationsbrev gällande detta. Breven börjar delas ut vecka 17. I brevet kommer det att framgå om din adress berörs av några ändringar.

  • Från och med vecka 19 kommer merparten av hushållen i framförallt villor, få sitt avfall hämtat med sidlastande sopbil. Det innebär att kärlen ska vändas med öppningen ut mot vägen och sopkärlets handtag ska placeras mot tomten (se gärna vår folder med allmän information om sidlastning). Se gärna ett filmklipp om hur tömning med sidlastning går till. 
  • Ett större antal hushåll kommer att få ändrad tömningsdag för sina sopor. 
  • Under omläggningen kan det förekomma störningar i visning av tömningsdagar i appen "Mitt avfall Skaraborg", följ tömningsinformationen som står i brevet under maj månad.
  • Om du har frågor gällande placeringen av dina kärl? Använd vår e-tjänst så återkommer vi med svar på dina frågor: https://sjalvservice.avfallskaraborg.se/sidlastning_ohlssons