Sophämtning vintertid

Här kommer en påminnelse om snöröjning och tips på hur man hanterar matavfall vintertid.

Vintern är en utmanande tid i vår verksamhet då väderväxlingarna kan vara snabba. Ena dagen är det minusgrader och halka, för att nästa dag vara mildväder.

Vi ber er att tänka på följande:

  • Vintertid ska framfartsväg och vändplats (där det finns en sådan) vara plogad och sandad.
  • Det ska vara skottat runt kärlen så att det inte finns några snövallar i vägen vid tömning.

Mer information om våra hämtningsanvisningar

Några tips gällande matavfall!

 

Matavfallspåsarna fryser lätt fast i sopkärlet om de är varma och fuktiga när de slängs vintertid. För att undvika detta kan du göra följande:

  • Se till att matavfallet runnit av ordentligt innan du lägger det i påsen.
  • Slå in matavfallet i lite hushållspapper som suger upp fukten.
  • Lägg lite tidnings- eller hushållspapper i botten av påsen.
  • Låt påsen ligga ute och frysa till lite innan du slänger den i kärlet, gärna under en hink för att hindra djur från att komma åt påsen. En fryst påse fastnar inte lika lätt i kärlet.
  • Se till att matavfallet inte ramlar ur påsen när du slänger den i kärlet.
  • Om kärlet är rent fryser påsarna inte fast lika lätt.
  • Om påsarna redan har frusit fast i kärlet behöver du se till att kärlet går att tömma på hämtningsdagen. Skaka på kärlet eller slå försiktigt på sidorna på kärlet så lossnar påsarna bättre.
  • Om kärlet inte gått att tömma ordentligt på grund av fastfrusna påsar, lossa dem och beställ sedan en extratömning.