Information om borttagande av textilbehållare

Vid årsskiftet tog Avfall & Återvinning Skaraborg över insamlingsplatserna (återvinningsstationerna). Vi håller nu på att se över vilka aktörer som ställt textilcontainrar på dessa platser och kommer därför ta bort de aktörer som inte bedriver ideell verksamhet med insamlingskonton som styrker detta (det vill säga så kallade 90-konton).

Genom att ta bort textilbehållare som inte klarar krav på 90-konto gör vi det enklare för medborgarna att bidra till insamlingen utan oro för hur textilierna tas om hand. På detta sätt arbetar vi för att skapa en mer hållbar textilinsamling. Detta främjar också en rättvis konkurrens bland textilinsamlingsföretag och säkerställer att medlen som genereras från insamlingen används på ett ansvarsfullt sätt för att stödja samhällsnyttiga ändamål.

Exempel på aktörer som är vanliga på insamlingsplatserna och som har 90-konton:

  • Björk&frihet
  • Emmpatus Åkvarn (tidigare Emmaus Åkvarn)
  • Human Bridge
  • Pingstmissionen PMU

Vilka organisationer som har 90-konton kan sökas på insamlingskontrolls hemsida (https://www.insamlingskontroll.se/90-konto-organisationer/)

 

Visste du att det bästa för miljön är om vi använder kläderna längre. I Sverige har vi en hög nivå av textilkonsumtion på närmare 14 kilo per person och år

 

Läs mer och bli textilsmart du med

https://www.naturvardsverket.se/4acbf6/contentassets/4f4768838735456888f401b9fa05b9f0/textilsmarta-tips-och-rad-till-konsumenter.pdf